De trage schildklierwerking

Titel en schrijver

De trage schildklierwerking. Broda O. Barnes ISBN:9789079872619

Soort

Alternatieve geneeswijze

Korte omschrijving

Dr. Barnes noemt hypothyroide de “niet herkende ziekte” en beschrijft de symptomen die kunnen wijzen op een trage schildklierwerking heel uitgebreid.

Leesbaarheid

Goed te lezen en te begrijpen voor iedereen.

Toepasbaarheid

De aanbevolen basale temperatuur methode is voor iedereen toepasbaar maar er wordt wel verwezen naar andere bronnen om nadere informatie hierover te verkrijgen. Dat vind ik jammer.

Mijn mening

Het boek gaat heel uitgebreid in op de de diagnostiek van hypothyroidie  Veel minder aandacht wordt besteed  aan behandeling en instellen  op de benodigde medicijnen en eventuele restklachten. Als je al gediagnosticeerd bent, heeft het ,uitgezonderd de basale temperatuur methode, weinig toegevoegde waarde als je het boek als patiënt leest. Als therapeut geeft het je een bredere kijk op de trage schildklier problematiek.