De goede kaart

Welke is de goede kaart?

Ik denk, dat kaarten een referentiekader zijn om het beginpunt van een behandeling te vinden. Het gaat erom wat je doet met wat je voelt in de voet. Hier komt de kennis en kundigheid van de reflexoloog om de hoek kijken. Reflexologie is naast een geneeswijze, een ambacht en een kunst.

Ik oriënteer me op de kaarten van Hanne Marquardt.  Vandaar  werk ik  verder. Vaak met verschillende invalshoeken van diverse kaarten. (Dit combineer ik met de Chinese geneeswijze. Voetreflexologie heeft immers banden met de energetische geneeskunde vanwege haar ontstaansgeschiedenis.)  Het resultaat telt. Niet iedereen reageert hetzelfde op impulsen. De persoonlijke reacties van de  cliënt zijn altijd bepalend voor mijn behandelplan.

Daarom is het voor mij als reflexoloog ook zo moeilijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Ik moet dan volgens een protocol werken bij alle cliënten met eenzelfde klacht. Op deze manier kunnen dan de resultaten worden vergeleken. Je maakt echter de reacties en noden van de cliënt ondergeschikt aan de eisen van wetenschappelijk onderzoek. Als cliënt kom je met de verwachting een optimale behandeling te krijgen waarin jouw belangen op de voorgrond staan in het hier en nu.  Die verwachting is terecht en wil ik niet ondergeschikt maken aan andere doelen. Als therapeut besef je echter ook, dat als je wilt groeien naar samenwerking met de reguliere geneeskunde, het op de  lange termijn van  belang is om wetenschappelijk te kijken naar de reflexologische werkwijze.

De wetenschappelijke benadering van alternatieve werkwijzen is  een voortdurende discussie  binnen het eigen complementaire werkveld. Dit maakt het geheel er niet  makkelijker op. En de sector zelf is, volgens mij, nog niet zover dat ze universitair wetenschappelijk onderzoek van de  grond kan krijgen. De ontwikkeling blijft doorgaan…..De tijd zal leren wanneer ik een goede verantwoordde keus kan maken waar ik me in kan vinden. En als dat het geval is zal ik zeker mijn steentje bijdragen.

Volgende keer meer over de werking van Westerse voetreflexologie