Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapie). Naast de belangen van de therapeut, behartigt en beschermt zij ook uw belangen als cliënt.

Deze beroepsvereniging eist een erkende opleiding. Jaarlijks moeten bijscholingen worden gevolgd om de kwaliteit en professionaliteit van de aangesloten leden te waarborgen.  De VNRT is bij een overkoepelend orgaan aangesloten de RBCZ (Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Ook voorziet de VNRT in een Geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) zoals in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  is vastgelegd.

Licentie nummer: VNRT 101868

Licentie nummer: RBCZ 501434R

Voeten in beweging: KvK 50569686