Privacy

Hoe ik om ga met uw gegevens kunt u lezen in het document VIB Info client 2020